Sunday, October 12, 2008

Giới thiệu

Blog này sẽ được dùng song hành với các nghiên cứu của tôi xoay quanh Bản sắc Dân tộc Việt Nam, với các bài viết cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh và Ba Lan. Mời bạn cùng chia sẻ và chỉ giáo thêm. Các ý tưởng, bài viết trong quá trình soạn thảo và trao đổi đời thường sẽ được xuất hiện ở http://bantinphuongdong.blogspot.com/ hoặc bên http://360.yahoo.com/bantinphuongdong. Email cho tôi xin mời gửi vào địa chỉ bantinphuongdong@gmail.com. Cám ơn bạn đã quan tâm.

1 comment:

Phuong said...

Đam mê công việc nghiên cứu, mong là những nghiên cứu này sẽ được sử dụng như tài liệu tham khảo cho những ai muốn tìm hiểu thêm về Bản sắc dân tộc Việt Nam. Mỗi người có đam mê riêng, đam mê và nổ lực của bạn làm tớ phục.